Help us bless the people of Israel.

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של "גשרים למען השלום" הינו אתר מקיף המתעדכן יום, יום. זהו אתר אינטראקטיבי המציע אלפי כתבות לעיון ומחקר, הן על אירועים בני זמננו בישראל וכן על השורשים העבריים של הנצרות.

מרבז סיוע בירושלים

  • לסיוע בשפות העברית והספרדית

אליעזר שי קן, מנהל בנק המזון,רכש וקישורים.
1505 - 872 052

  • לסיוע בשפה הרוסית

מחלקת שי "ברוכים הבאים לארץ" לעולים חדשים
8491 - 678 02

המטה הבינלאמי ת.ד. 1093, ירושלים 91010
כתובת המשדר: רחוב שאול אדלר 7, ירושלים
טלפון: 5004 - 624 02
פקס: 6622 - 624 02
דואר אלקטרוני:
intl.office@bridgesforpeace.com
www.bridgesforpeace.com