×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

Hope in Difficult Times

ברוכים הבאים לאתר של "גשרים למען השלום"

המרכז הבינלאומי של "גשרים למען השלום"

גשרים למען השלום נוסד בשנת 1976 ומרכזו נמצא בירושלים. הארגון הוא ארגון ללא מטרות רווח, הנתמך ע"י נוצרים מרחבי כל העולם האוהבים את ישראל ואת העם היהודי. אנחנו מבינים שהקהילה היהודית נאלצה להילחם את כל מלחמותיה לבדה במשך השנים ולכן אנחנו נאבקים באופן פעיל נגד אנטישמיות, על ידי הסברת הסיפור הישראלי באמצעות הוצאה לאור, סמינרים, אתרי אינטרנט, ארגון טיולים, והרצאות בקהילות נוצריות ברחבי העולם.

כמו כן אנחנו עובדים בישראל, עם מתנדבים הבאים לעזור ממעל לעשרים מדינות, במטרה לברך את העם היהודי, באופן מעשי מתוך  אהבה ונדיבות, כדי להביא ריצוי ולבנות מערכות יחסים רציניות בין נוצרים ליהודים.