×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

Zohar: You Are Not Alone!

אנו…

 • ארגון הממלא תפקידים מסויימים לטובת מדינת-ישראל והעם היהודי, כפי שנרשם להלן.
 • נוצרים באופיינו, מאמינים בכתבי הקודש, מאשרים את הבטחת אלוהים לאברהם, יצחק ויעקב, לעם היהודי ואת הבטחת ארץ-ישראל .
 • תומכים באידיאל הציוני למדינת-ישראל ומאשרים את זכויות העם היהודי בעולם.
 • מתנגדים לאנטישמיות בכל צורותיה, כולל אנטישמיות המתחזה לאנטי-ישראליות, לאנטי-ציונות ו”ביקורת פוליטית”.
 • מספקים עזרה כספית מקיפה לתוכניות הומניטריות לרווחת יהודים בישראל ובחו”ל, במיוחד בהקשר לעלייה ולנזקקים. אנו עוזרים לישראלים בכל המגזרים ללא דעות קדומות.
 • עובדים בשיתוף פעולה עם עמותות יהודיות וסוכנויות ממשלתיות בישראל, קהילות יהודיות ואירגונים בחו”ל.
 • עורכים מבצע הסברה גדול ברחבי העולם על-מנת לעמוד בפרץ עבור ישראל ואנשיה, על זיקתם וזכויותיהם מקדם לארץ מולדתם, ישראל. הדבר נעשה דרך אמצעי התקשורת, פרסום, קלטות וידאו, תוכניות טלויזיה, חומר הסברה, דרשות, מוסיקה, ישיבות, סמינרים, הפגנות ותפילות.
 • מעודדים תיירות ועליות לרגל לישראל, מביאים נוצרים רבים לקונגרסים, משלחות הזדהות, עליות לרגל, לימוד.
 • מעודדים השקעות בישראל ממקורות השקעה נוצריים המנוהלים על-ידי מי שרוצה להיות חלק מן האידיאל הציוני מעבר לתרומות.
 • עורכים מפגנים פוליטיים בעד ישראל ותוכניות אשר נועדו להראות לקהל הרחב תמיכה של נוצרים ציונים בישראל ובעם היהודי בעולם כולו.

אנחנו לא …

 • קהילת כנסייה מקומית
 • מעורבים בפעילות מיסיונרית
 • מעסיקים עובדים בלתי חוקיים
 • מחסה לעובדים ומתנדבים בעלי אשרות חסרות-תוקף

Latest News