Help us bless the people of Israel.

החזון העולמי של ארגון "גשרים למען השלום"

"גשרים למען השלום" הינו אירגון בינלאומי בעל מעמד של עמותת צדקה בישראל, קנדה, ארצות-הברית, בריטניה, דרום-אפריקה, יפן, אוסטרליה, וניו-זילנד. צוות של נציגים מוכשרים וחרוצים מטעם "גשרים למען השלום" התפתח בארצות אלה ובארצות נוספות ברחבי העולם.

"גשרים למען השלום", מכנס יחדיו נוצרים בעלי דעות דומות אשר רוצים להתייצב לצד ישראל ולהזדהות עימה. זאת באמצעות מגוון תוכניות, לרבות לשכת דובר, סמינרים, כנסים, חומרי הסברה מיוחדים ליחידים ולכנסיות, פעילויות קהילתיות, תוכניות להגברת המודעות לישראל ומשלחות ועצרות הזדהות.

מרבז סיוע בירושלים

  • לסיוע בשפות העברית והספרדית

אליעזר שי קן, מנהל בנק המזון,רכש וקישורים.
1505 - 872 052

  • לסיוע בשפה הרוסית

מחלקת שי "ברוכים הבאים לארץ" לעולים חדשים
8491 - 678 02

המטה הבינלאמי ת.ד. 1093, ירושלים 91010
כתובת המשדר: רחוב שאול אדלר 7, ירושלים
טלפון: 5004 - 624 02
פקס: 6622 - 624 02
דואר אלקטרוני:
intl.office@bridgesforpeace.com
www.bridgesforpeace.com