×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

A Ray of Hope

החזון העולמי של ארגון ”גשרים למען השלום”

“גשרים למען השלום” הינו אירגון בינלאומי בעל מעמד של עמותת צדקה בישראל, קנדה, ארצות-הברית, בריטניה, דרום-אפריקה, יפן, אוסטרליה, וניו-זילנד. צוות של נציגים מוכשרים וחרוצים מטעם “גשרים למען השלום” התפתח בארצות אלה ובארצות נוספות ברחבי העולם.

“גשרים למען השלום”, מכנס יחדיו נוצרים בעלי דעות דומות אשר רוצים להתייצב לצד ישראל ולהזדהות עימה. זאת באמצעות מגוון תוכניות, לרבות לשכת דובר, סמינרים, כנסים, חומרי הסברה מיוחדים ליחידים ולכנסיות, פעילויות קהילתיות, תוכניות להגברת המודעות לישראל ומשלחות ועצרות הזדהות.

Latest News