Help us bless the people of Israel.

2016-bfp-directors-map-hebrew-low-resolution-web

  • רבקה ברימר – מנכ"לית בינלאומית
  • פיטר רוברטסון – מנהל כספים בינלאומי
  • שריל האוור – מנהלת יחסי ציבור וקשרים בינלאומים
  • ברי מבורך – מנהל פרוייקטים בינלאומי
  • פיטרס מארה–מנהל מבצעים בארץ