×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

A Ray of Hope

 

פרוייקט הצלה

מאות אלפי יהודים נותרו בארצות חבר-העמים (בריה”מ לשעבר). רבים מהם משתוקקים להגיע לישראל אך אינם יכולים לשלם את עלויות ההגירה. “גשרים למען השלום” מגשימה את חלומם. אנו משלמים עבור דרכונים, אשרות יציאה, ביגוד, אוכל, הסעות אל נקודות היציאה ועוד. כיום חיים בישראל 23,000 אנשים הודות למאמצנו עד כה.

פרוייקט תקווה

יהודים רבים בחבר העמים היו רוצים לעלות לישראל אך אינם עושים זאת מכיוון שהם מבוגרים מידי, או שבריאותם רופפת. רובם חסרי כל, רבים מהם ניצולי שואה. הם סובלים מרעב וחשופים לתנאי קור מקפיאים בארצות הצפון. כעת, בתי התמחוי של פרוייקט “תקווה”, מספקים ארוחות עבור מאות אנשים כל-יום. פעילויות אלה מתבצעות בשיתוף עם רב מקומי המייעץ לתוכנית.

Latest News